Đôi lời giới thiệu & Mục lục chuyên trang
Xin chào, Trong thư này Ngữ xin giới thiệu cuốn sách miễn phí có tên là “An Introduction to the Law of the United States” trình bày một cách có hệ…
Xin chào, Gần đây Ngữ mới viết bài có tên là “Hoán đổi cổ phần bắt buộc có thể là giải pháp”, so sánh sáp nhập theo luật với sáp nhập thực tế giữa các…
Xin chào, Cũng đã lâu từ lần trước, Ngữ mới có thể gửi thư cho mọi người dù các chuyên trang vẫn được cập nhật thường xuyên. Mong rằng mọi người vẫn…
HĐQT Ngân hàng VPBank vừa chấp thuận sẵn (chấp thuận trước) nhiều loại giao dịch với người có liên quan. Tức là thay vì chấp thuận từng giao dịch với…
Công văn số 3804/UBCK-PTTT (Ủy ban chứng khoán) về việc xác định người có liên quan:
By Venture North Law
Sau đây là một số blogs (theo thứ tự alphabet) mà Ngữ thấy có nhiều bài thể hiện (1) sự nghiêm túc của người viết khi đưa ra quan điểm; (2) kỹ càng…
See all

Chanhngu.vn’s Newsletter