Cũng đã hơn một tháng từ khi gửi thư tháng Tư Ngữ mới lại viết mấy dòng gửi mọi người. Hi vọng mọi người vẫn khỏe. Tháng rồi Ngữ bận thi cử nên ít khi…
10
5
Đây là bài mới nhất của Ngữ đăng trên Saigon Times. Hi vọng đã có thể kết hợp được lý thuyết và thực tiễn, bằng ngôn ngữ giản đơn nhất. Bài này phát…
6
1
Xin chào, Trong thư này Ngữ xin giới thiệu cuốn sách miễn phí có tên là “An Introduction to the Law of the United States” trình bày một cách có hệ…
4
Xin chào, Cũng đã lâu từ lần trước, Ngữ mới có thể gửi thư cho mọi người dù các chuyên trang vẫn được cập nhật thường xuyên. Mong rằng mọi người vẫn…
5
Về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng
4
Tuyển tập bài viết về mua bán doanh nghiệp
Tuyển tập bài về pháp luật Cạnh Tranh
1
by Indochine Counsel
3
Tóm tắt bài của Kluwer Arbitration Blog và thông tin về trọng tài ở Việt Nam
3
Xin chào, Gần đây Ngữ mới viết bài có tên là “Hoán đổi cổ phần bắt buộc có thể là giải pháp”, so sánh sáp nhập theo luật với sáp nhập thực tế giữa các…
1
by American Bar Association (ABA)
Công văn, DD và MAC
2
1